Ik wil een boeking verplaatsen:

Een boeking kan eenmalig worden verplaatst zonder kosten binnen 24 uur nadat de boeking is gemaakt.


Verder geldt het volgende: Indien de verplaatsing plaatsvindt 7 dagen of meer voor de aanvangsdatum worden geen verplaatsingskosten in rekening gebracht. Verplaatsen op basis van deze regeling is tweemaal mogelijk. Indien de verplaatsing plaatsvindt 3 dagen of meer voor de aanvangsdatum maar minder dan 7 dagen voor aanvangsdatum geldt het volgende:


Bij een eerste verplaatsing wordt er € 15,- per verplaatste kamer in rekening gebracht

Bij een tweede verplaatsing wordt er € 15,- per verplaatste kamer in rekening gebracht

Een derde verplaatsing is niet mogelijk en dan zullen de kamers geannuleerd dienen te worden.

Minder dan 3 dagen voor de aanvangsdatum kan de boeking niet meer worden verplaatst.


Ik wil het aantal personen van mijn boeking wijzigen:

Je kunt het aantal personen t/m het moment van aankomst altijd gratis wijzigen mits het aantal kamers niet wijzigt. De prijs wordt dan aangepast aan het aantal personen. Indien er minder mensen komen wordt een tegoedbon uitgereikt om een volgende keer te komen spelen. Indien er meer mensen komen moet worden bijbetaald.

Als er door de wijziging een kamer komt te vervallen, dan wordt er €80,- in rekening gebracht.


Ik wil een boeking van een arrangement wijzigen:

A. Indien de gast een arrangement heeft geboekt is het mogelijk het aantal personen dat deelneemt aan het arrangementsgedeelte te verminderen tot 24 uur voor het aanvangstijdstip. Onder arrangementsgedeelte wordt verstaan alles behalve de escape room. Voor wat betreft het wijzigen/annuleren van de escape room gelden de voorwaarden zoals hierboven gesteld.

B. Indien er geen verminderingen worden doorgegeven of indien de wijzigingen binnen 24 uur voor het aanvangstijdstip plaatsvinden zal het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.